• รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียงประเทศไทย
 • 
  อัพเดทล่าสุดวัน พฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 10:22 น.
  สรุปข้อมูลคุณภาพอากาศ พ.ศ. 2557ระดับเสียง
  Noise
  สารอินทรีย์ระเหย
  VOCs

  สรุปข้อมูลตรวจวัดจากสถานีตรวจวัด คุณภาพอากาศถาวรอัตโนมัติ ของกรมควบคุมมลพิษ รวม 65 สถานี ใน 29 จังหวัดทั่วประเทศ สารมลพิษทางอากาศเหล่านี้ได้แก่
   - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
   - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (์NO2)
   - ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)
   - ก๊าซโอโซน (O3)
   - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
   - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

  สภานการณ์หมอกควัน25582557
  ภาคเหนือ
  สรุปข้อมูลรายเดือน (สถานี) 25582557
  กรุงเทพมหานคร
  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (02T) -
  ไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ (03T) -
  กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา (05T) -
  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (07T) -
  สำนักงานการเคหะชุมชนคลองจั่น (10T) -
  สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง (11T) -
  โรงเรียนนนทรีวิทยา (12T) -
  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์(สิงหราชพิทยาคม) (15T) -
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (48R) -
  กรมการขนส่งทางบก (49R) -
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (50R) -
  วงเวียน 22 กรกฎา (51R)- -
  สถานีการไฟฟ้าย่อยธนบุรี (52R) -
  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (53R) -
  การเคหะชุมชนดินแดง (54R) -
  กรมประชาสัมพันธ์ (59T) -
  โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี) (61T) -
  ปริมณฑล
  นนทบุรี - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (13T) -
  นนทบุรี - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (22T) -
  ปทุมธานี - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (20T) -
  สมุทรปราการ - ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพพลภาพ (08T) -
  สมุทรปราการ - โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (16T) -
  สมุทรปราการ - บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (17T) -
  สมุทรปราการ - ศาลากลางจังหวัด (18T) -
  สมุทรปราการ - การเคหะชุมชนบางพลี (19T) -
  สมุทรสาคร - แขวงการทางสมุทรสาคร (14T) -
  สมุทรสาคร - โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย (27T) -
  ภาคเหนือ
  เชียงราย - ทสจ. เชียงราย (65T) -
  เชียงราย - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย อ.แม่สาย (73T) -
  เชียงใหม่ - ศาลากลางเมือง อ.เมือง (35T) -
  เชียงใหม่ - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (36T) -
  นครสวรรค์ - โครงการชลประทานนครสวรรค์ (41T) -
  น่าน - สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน (67T) -
  พะเยา - อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา อ.เมือง (70T) -
  แพร่ - อุตุนิยมวิทยาแพร่ อ.เมือง (69T) -
  แม่ฮ่องสอน - ทสจ.แม่ฮ่องสอน (66T) -
  ลำปาง - สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง (37T) -
  ลำปาง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด (38T) -
  ลำปาง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี (39T) -
  ลำปาง - สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ (40T) -
  ลำพูน - สนามกีฬา อบจ. (68T) -
  ภาคกลาง
  ราชบุรี - สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (26T) -
  ราชบุรี - ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 (26T เดิม) -
  สระบุรี - สถานีตำรวจภูธรตำบลหน้าพระลาน (24T) -
  สระบุรี - สถานีดับเพลิงเขาน้อย อ.เมือง (25T) -
  พระนครศรีอยุธยา - โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (21T) -
  ภาคตะวันออก
  ฉะเชิงเทรา - เทศบาลต.ทุ่งสะเดา อ.แปลงยาว (60T) -
  ฉะเชิงเทรา - อบต.วังเย็น อำเภอแปลงยาว (60T เดิม) -
  ชลบุรี - สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง (32T) -
  ชลบุรี - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน (33T) -
  ชลบุรี - สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี (34T) -
  ระยอง - สานักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง (28T) -
  ระยอง - อบต. ตาสิทธิ์ (28T เดิม) -
  ระยอง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (29T) -
  ระยอง - สถานีสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ.เมือง (30T) -
  ระยอง - ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (31T) -
  ระยอง - สถานีศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ.เมือง (74T) -
  สระแก้ว - โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อ.อรัญประเทศ (71T) -
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ขอนแก่น - สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 (46T) -
  นครราชสีมา - โรงสูบน้ำเสียเทศบาลนครนครราชสีมา (47T) -
  เลย - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย อ.เมือง (72T) -
  ภาคใต้
  นราธิวาส - ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (62T) -
  ภูเก็ต - ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต (43T) -
  ยะลา - สนามโรงพิธีช้างเผือก (63T) -
  สงขลา - เทศบาลนครหาดใหญ่ (44T) -
  สุราษฎร์ธานี - สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (42T) -