• รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียงประเทศไทย
 • 
  อัพเดทล่าสุดวัน จันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 16:31 น.

  สรุปข้อมูลตรวจวัดจากสถานีตรวจวัด คุณภาพอากาศถาวรอัตโนมัติ ของกรมควบคุมมลพิษ รวม 65 สถานี ใน 29 จังหวัดทั่วประเทศ สารมลพิษทางอากาศเหล่านี้ได้แก่
   - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
   - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (์NO2)
   - ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)
   - ก๊าซโอโซน (O3)
   - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
   - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

  สรุปข้อมูลรายปี 2558 2557
  สถานการณ์หมอกควัน (ภาคเหนือ)
  สถานีตรวจวัดถาวร กรุงเทพฯ พื้นที่ทั่วไป -
  สถานีตรวจวัดถาวร กรุงเทพฯ ริมถนน -
  สถานีตรวจวัดถาวร ปริมลฑล -
  สถานีตรวจวัดถาวร ต่างจังหวัด -
  สถานีตรวจวัดชั่วคราว กรุงเทพมหานครและปริมณฑล -
  สรุปข้อมูลรายเดือน (สถานี) 2558 2557
  กรุงเทพมหานคร
  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (02T)
  ไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ (03T)
  กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา (05T)
  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (07T)
  สำนักงานการเคหะชุมชนคลองจั่น (10T)
  สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง (11T)
  โรงเรียนนนทรีวิทยา (12T)
  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์(สิงหราชพิทยาคม) (15T)
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (48R)
  กรมการขนส่งทางบก (49R)
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (50R)
  วงเวียน 22 กรกฎา (51R) - -
  สถานีการไฟฟ้าย่อยธนบุรี (52R)
  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (53R)
  การเคหะชุมชนดินแดง (54R)
  กรมประชาสัมพันธ์ (59T)
  โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี) (61T)
  ปริมณฑล
  นนทบุรี - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (13T)
  นนทบุรี - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (22T)
  ปทุมธานี - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (20T)
  สมุทรปราการ - ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพพลภาพ (08T)
  สมุทรปราการ - โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (16T)
  สมุทรปราการ - บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (17T)
  สมุทรปราการ - ศาลากลางจังหวัด (18T)
  สมุทรปราการ - การเคหะชุมชนบางพลี (19T)
  สมุทรสาคร - แขวงการทางสมุทรสาคร (14T)
  สมุทรสาคร - โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย (27T)
  ภาคเหนือ
  เชียงราย - ทสจ. เชียงราย (65T)
  เชียงราย - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย อ.แม่สาย (73T)
  เชียงใหม่ - ศาลากลางเมือง อ.เมือง (35T)
  เชียงใหม่ - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (36T)
  นครสวรรค์ - โครงการชลประทานนครสวรรค์ (41T)
  น่าน - สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน (67T)
  พะเยา - อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา อ.เมือง (70T)
  แพร่ - อุตุนิยมวิทยาแพร่ อ.เมือง (69T)
  แม่ฮ่องสอน - ทสจ.แม่ฮ่องสอน (66T)
  ลำปาง - สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง (37T)
  ลำปาง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด (38T)
  ลำปาง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี (39T)
  ลำปาง - สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ (40T)
  ลำพูน - สนามกีฬา อบจ. (68T)
  ภาคกลาง
  ราชบุรี - สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (26T)
  ราชบุรี - ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 (26T เดิม) -
  สระบุรี - สถานีตำรวจภูธรตำบลหน้าพระลาน (24T)
  สระบุรี - สถานีดับเพลิงเขาน้อย อ.เมือง (25T)
  พระนครศรีอยุธยา - โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (21T)
  ภาคตะวันออก
  ฉะเชิงเทรา - เทศบาลต.ทุ่งสะเดา อ.แปลงยาว (60T)
  ฉะเชิงเทรา - อบต.วังเย็น อำเภอแปลงยาว (60T เดิม) -
  ชลบุรี - สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง (32T)
  ชลบุรี - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน (33T)
  ชลบุรี - สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี (34T)
  ระยอง - สานักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง (28T)
  ระยอง - อบต. ตาสิทธิ์ (28T เดิม) -
  ระยอง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (29T)
  ระยอง - สถานีสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ.เมือง (30T)
  ระยอง - ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (31T)
  ระยอง - สถานีศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ.เมือง (74T)
  สระแก้ว - โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อ.อรัญประเทศ (71T)
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ขอนแก่น - สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 (46T)
  นครราชสีมา - โรงสูบน้ำเสียเทศบาลนครนครราชสีมา (47T)
  เลย - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย อ.เมือง (72T)
  ภาคใต้
  นราธิวาส - ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (62T)
  ภูเก็ต - ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต (43T)
  ยะลา - สนามโรงพิธีช้างเผือก (63T)
  สงขลา - เทศบาลนครหาดใหญ่ (44T)
  สุราษฎร์ธานี - สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (42T)