• รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียงประเทศไทย
 • 
  อัพเดทล่าสุดวัน จันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 11:18 น.
  สรุปข้อมูลคุณภาพอากาศ พ.ศ. 2539 - 2544ระดับเสียง
  Noise
  สารอินทรีย์ระเหย
  VOCs

  หนังสือรายงานสถานการณ์และการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ปี 2538 - 2544 ไม่มีไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถขอดูหนังสือได้ที่ห้องสมุดกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 1

  สรุปข้อมูลรายปี254425432542254125402539
  สถานีตรวจวัดถาวร กรุงเทพฯ พื้นที่ทั่วไป-
  สถานีตรวจวัดถาวร กรุงเทพฯ ริมถนน-----
  สถานีตรวจวัดถาวร ปริมลฑล-
  สถานีตรวจวัดถาวร ต่างจังหวัด-
  สถานีตรวจวัดชั่วคราว กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  สรุปข้อมูลรายเดือน (สถานี) 254425432542254125402539
  กรุงเทพมหานคร
  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (02T)
  ไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ (03T)
  กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา (05T)
  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (07T)
  สำนักงานการเคหะชุมชนคลองจั่น (10T)
  สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง (11T)
  โรงเรียนนนทรีวิทยา (12T)
  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์(สิงหราชพิทยาคม) (15T)
  สถานีการไฟฟ้าย่อยธนบุรี (52R)
  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (53R)
  การเคหะชุมชนดินแดง (54R)
  ปริมณฑล
  นนทบุรี - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (13T)
  นนทบุรี - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (22T)
  ปทุมธานี - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (20T)
  สมุทรปราการ - ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพพลภาพ (08T)
  สมุทรปราการ - โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (16T)
  สมุทรปราการ - บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (17T)
  สมุทรปราการ - ศาลากลางจังหวัด (18T)
  สมุทรปราการ - การเคหะชุมชนบางพลี (19T)
  สมุทรสาคร - แขวงการทางสมุทรสาคร (14T)
  สมุทรสาคร - องค์การบริหารส่วนจังหวัด (27T)
  ภาคเหนือ
  เชียงใหม่ - ศาลากลางเมือง อ.เมือง (35T)
  เชียงใหม่ - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (36T)
  นครสวรรค์ - โครงการชลประทานนครสวรรค์ (41T)
  ลำปาง - สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง (37T)
  ลำปาง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด (38T)
  ลำปาง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี (39T)-
  ลำปาง - สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ (40T)-
  ภาคกลาง
  ราชบุรี - ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 (26T)
  สระบุรี - สถานีตำรวจภูธรตำบลหน้าพระลาน (24T)-
  สระบุรี - สถานีดับเพลิงเขาน้อย อ.เมือง (25T)
  ภาคตะวันออก
  ชลบุรี - สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง (32T)
  ชลบุรี - ศูนย์เยาวชนเทศบาล อ.ศรีราชา (33T)
  ชลบุรี - สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี (34T)
  ระยอง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (29T)
  ระยอง - ชุมสายโทรศัพท์ อำเภอเมือง (30T เดิม)
  ระยอง - ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (31T)
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ขอนแก่น - บ้านพักปลัดอำเภอเมือง (46T)
  นครราชสีมา - บ้านพักทหารมณฑลทหารบกที่ 21 อ.เมือง (47T)
  ภาคใต้
  ภูเก็ต - ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต (43T)
  สงขลา - เทศบาลนครหาดใหญ่ (44T)