• รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียงประเทศไทย
 • 
  อัพเดทล่าสุดวัน พฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 16:58 น.
  สรุปข้อมูลคุณภาพอากาศ พ.ศ. 2551 - 2556ระดับเสียง
  Noise
  สารอินทรีย์ระเหย
  VOCs

  ดาวน์โหลดหนังสือรายงานสถานการณ์และการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

  สรุปข้อมูลรายปี 2556 2555 2554 2553 2552 2551
  สถานการณ์หมอกควัน (ภาคเหนือ) - - - -
  สถานีตรวจวัดถาวร กรุงเทพฯ พื้นที่ทั่วไป
  สถานีตรวจวัดถาวร กรุงเทพฯ ริมถนน
  สถานีตรวจวัดถาวร ปริมลฑล
  สถานีตรวจวัดถาวร ต่างจังหวัด
  สถานีตรวจวัดชั่วคราว กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  สรุปข้อมูลรายเดือน (สถานี) 2556 2555 2554 2553 2552 2551
  กรุงเทพมหานคร
  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (02T)
  ไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ (03T)
  กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา (05T)
  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (07T)
  สำนักงานการเคหะชุมชนคลองจั่น (10T)
  สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง (11T)
  โรงเรียนนนทรีวิทยา (12T)
  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์(สิงหราชพิทยาคม) (15T)
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (48R)
  กรมการขนส่งทางบก (49R)
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (50R)
  วงเวียน 22 กรกฎา (51R)
  สถานีการไฟฟ้าย่อยธนบุรี (52R)
  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (53R)
  การเคหะชุมชนดินแดง (54R)
  กรมประชาสัมพันธ์ (59T)
  โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี) (61T)
  ปริมณฑล
  นนทบุรี - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (13T)
  นนทบุรี - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (22T)
  ปทุมธานี - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (20T)
  สมุทรปราการ - ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพพลภาพ (08T)
  สมุทรปราการ - โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (16T)
  สมุทรปราการ - บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (17T)
  สมุทรปราการ - ศาลากลางจังหวัด (18T)
  สมุทรปราการ - การเคหะชุมชนบางพลี (19T)
  สมุทรสาคร - แขวงการทางสมุทรสาคร (14T)
  สมุทรสาคร - โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย (27T) - - - - -
  สมุทรสาคร - องค์การบริหารส่วนจังหวัด (27T เดิม)
  ภาคเหนือ
  เชียงราย - ทสจ. เชียงราย (65T)
  เชียงราย - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย อ.แม่สาย (73T) - - -
  เชียงใหม่ - ศาลากลางเมือง อ.เมือง (35T)
  เชียงใหม่ - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (36T)
  นครสวรรค์ - โครงการชลประทานนครสวรรค์ (41T)
  น่าน - สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน (67T) -
  พะเยา - อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา อ.เมือง (70T) - -
  แพร่ - อุตุนิยมวิทยาแพร่ อ.เมือง (69T) - -
  แม่ฮ่องสอน - ทสจ.แม่ฮ่องสอน (66T)
  ลำปาง - ศาลหลักเมือง อ.เมือง (37T เดิม) -
  ลำปาง - สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง (37T) - - - - -
  ลำปาง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด (38T)
  ลำปาง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี (39T) -
  ลำปาง - สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ (40T)
  ลำพูน - สนามกีฬา อบจ. (68T) -
  ภาคกลาง
  ราชบุรี - ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 (26T)
  สระบุรี - สถานีตำรวจภูธรตำบลหน้าพระลาน (24T)
  สระบุรี - สถานีดับเพลิงเขาน้อย อ.เมือง (25T) -
  พระนครศรีอยุธยา - โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (21T)
  ภาคตะวันออก
  ฉะเชิงเทรา - อบต.วังเย็น อำเภอแปลงยาว (60T)
  ชลบุรี - สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง (32T)
  ชลบุรี - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน (33T) - - - - -
  ชลบุรี - ศูนย์เยาวชนเทศบาล อ.ศรีราชา (33T เดิม) -
  ชลบุรี - สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี (34T)
  ระยอง - อบต. ตาสิทธิ์ (28T)
  ระยอง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (29T)
  ระยอง - ชุมสายโทรศัพท์ อำเภอเมือง (30T เดิม) - -
  ระยอง - สถานีสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ.เมือง (30T) - - -
  ระยอง - ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (31T)
  ระยอง - สถานีศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ.เมือง (74T) - - - -
  สระแก้ว - โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อ.อรัญประเทศ (71T) - - -
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ขอนแก่น - สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 (46T) - - - - -
  ขอนแก่น - บ้านพักปลัดอำเภอเมือง (46T เดิม)
  นครราชสีมา - บ้านพักทหารมณฑลทหารบกที่ 21 อ.เมือง (47T เดิม) - - - - -
  นครราชสีมา - โรงสูบน้ำเสียเทศบาลนครนครราชสีมา (47T) - -
  เลย - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย อ.เมือง (72T) - - -
  ภาคใต้
  นราธิวาส - ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (62T)
  ภูเก็ต - ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต (43T)
  ยะลา - สนามโรงพิธีช้างเผือก (63T)
  สงขลา - เทศบาลนครหาดใหญ่ (44T)
  สุราษฎร์ธานี - สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (42T) -