สรุปข้อมูลคุณภาพอากาศรายเดือน 2551 - 2556

ทางสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ได้ประมวลบทสรุปของผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศหลัก ได้แก่ CO  SO2 NO2 O3 และ PM10 จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด รวม 65 สถานี ทั่วประเทศซึ่งได้รับการตรวจสอบข้อมูลแล้ว

ท่านสามารถเลือกดูตามจังหวัดและรายชื่อสถานีได้ พร้อมทั้งดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF  ดังตารางด้านล่าง หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ ฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง โทร. 0 2298 2373

ลิงค์สำหรับไฟล์ในปีอื่น ๆ

กรุงเทพมหานคร

สถานี 255625552554255325522551
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (02T)
ไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ (03T)
กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา (05T)
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (07T)
สำนักงานการเคหะชุมชนคลองจั่น (10T)
สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง (11T)
โรงเรียนนนทรีวิทยา (12T)
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์(สิงหราชพิทยาคม) (15T)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (48R)
กรมการขนส่งทางบก (49R)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (50R)
วงเวียน 22 กรกฎา (51R)
สถานีการไฟฟ้าย่อยธนบุรี (52R)
สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (53R)
การเคหะชุมชนดินแดง (54R)
กรมประชาสัมพันธ์ (59T)
โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี) (61T)

ปริมณฑล

สถานี 255625552554255325522551
นนทบุรี - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (13T)
นนทบุรี - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (22T)
ปทุมธานี - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (20T)
สมุทรปราการ - ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพพลภาพ (08T)
สมุทรปราการ - โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (16T)
สมุทรปราการ - บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (17T)
สมุทรปราการ - ศาลากลางจังหวัด (18T)
สมุทรปราการ - การเคหะชุมชนบางพลี (19T)
สมุทรสาคร - แขวงการทางสมุทรสาคร (14T)
สมุทรสาคร - โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย (27T)-----
สมุทรสาคร - องค์การบริหารส่วนจังหวัด (27T เดิม)

ภาคเหนือ

สถานี 255625552554255325522551
เชียงราย - ทสจ. เชียงราย (65T)
เชียงราย - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย อ.แม่สาย (73T)---
เชียงใหม่ - ศาลากลางเมือง อ.เมือง (35T)
เชียงใหม่ - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (36T)
นครสวรรค์ - โครงการชลประทานนครสวรรค์ (41T)
น่าน - สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน (67T)-
พะเยา - อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา อ.เมือง (70T)--
แพร่ - อุตุนิยมวิทยาแพร่ อ.เมือง (69T)--
แม่ฮ่องสอน - ทสจ.แม่ฮ่องสอน (66T)
ลำปาง - ศาลหลักเมือง อ.เมือง (37T เดิม) -
ลำปาง - สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง (37T)-----
ลำปาง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด (38T)
ลำปาง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี (39T)-
ลำปาง - สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ (40T)
ลำพูน - สนามกีฬา อบจ. (68T)-

ภาคกลาง

สถานี 255625552554255325522551
ราชบุรี - ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 (26T)
สระบุรี - สถานีตำรวจภูธรตำบลหน้าพระลาน (24T)
สระบุรี - สถานีดับเพลิงเขาน้อย อ.เมือง (25T)-
พระนครศรีอยุธยา - โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (21T)

ภาคตะวันออก

สถานี 255625552554255325522551
ฉะเชิงเทรา - อบต.วังเย็น อำเภอแปลงยาว (60T)
ชลบุรี - สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง (32T)
ชลบุรี - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน (33T)-----
ชลบุรี - ศูนย์เยาวชนเทศบาล อ.ศรีราชา (33T เดิม)-
ชลบุรี - สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี (34T)
ระยอง - อบต. ตาสิทธิ์ (28T)
ระยอง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (29T)
ระยอง - ชุมสายโทรศัพท์ อำเภอเมือง (30T เดิม)--
ระยอง - สถานีสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ.เมือง (30T)---
ระยอง - ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (31T)
ระยอง - สถานีศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ.เมือง (74T)----
สระแก้ว - โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อ.อรัญประเทศ (71T)---

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานี 255625552554255325522551
ขอนแก่น - สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 (46T)-----
ขอนแก่น - บ้านพักปลัดอำเภอเมือง (46T เดิม)
นครราชสีมา - บ้านพักทหารมณฑลทหารบกที่ 21 อ.เมือง (47T เดิม)-----
นครราชสีมา - โรงสูบน้ำเสียเทศบาลนครนครราชสีมา (47T)--
เลย - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย อ.เมือง (72T)---

ภาคใต้

สถานี 255625552554255325522551
นราธิวาส - ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (62T)
ภูเก็ต - ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต (43T)
ยะลา - สนามโรงพิธีช้างเผือก (63T)
สงขลา - เทศบาลนครหาดใหญ่ (44T)
สุราษฎร์ธานี - สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (42T)-