• รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียงประเทศไทย
 • 
  อัพเดทล่าสุดวัน พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 11:23 น.
  สรุปข้อมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงคุณภาพอากาศ
  Criteria Pollutants
  สารอินทรีย์ระเหย
  VOCs

     ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq ; Equivalent Continuous Sound Level) 24 ชั่วโมง เป็นค่าเฉลี่ยของพลังงานเสียงต่อเนื่องภายใน 24 ชั่วโมง
     มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ของประเทศไทย กำหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ซึ่งเป็นค่าระดับเสียงที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประเทศสหรัฐอเมริกา (USEPA) เสนอแนะว่าเป็นระดับเสียงที่หากได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจมีอันตรายต่อการได้ยินได้
     ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน - กลางคืน (Ldn ; Day-Night Average Sound Level) เป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ยซึ่งในช่วงกลางคืน (22.00-07.00 น.) จะนำค่า Leq ไปบวก 10 เดซิเบล เพื่อชดเชยความรู้สึกรบกวนรำคาญในช่วงเวลาดังกล่าว ก่อนการคำนวณค่าระดับเสียงทั้งหมด จึงมีค่าสูงกว่าค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง และใช้แสดงลักษณะผลกระทบด้านการรบกวนของชุมชนได้ดี
     เกณฑ์ระดับเสียงรบกวน เป็นผลการศึกษาของ Schultz (1978) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเสียง Ldn กับความรู้สึกการรบกวนอย่างมากของประชาชน

  สรุปข้อมูลผลการตรวจวัดรายเดือนกรุงเทพฯ และปริมณฑลต่างจังหวัดจุดตรวจวัดชั่วคราว
  พ.ศ. 2559 -
  พ.ศ. 2558 -
  พ.ศ. 2557 -
  พ.ศ. 2556 -
  พ.ศ. 2555 -
  พ.ศ. 2554 -
  พ.ศ. 2553 -
  พ.ศ. 2552 -
  พ.ศ. 2551 -
  พ.ศ. 2550 -
  พ.ศ. 2545 - -
  พ.ศ. 2544 -
  พ.ศ. 2543 -
  สรุปข้อมูลผลการตรวจวัดรายปีกรุงเทพฯ และปริมณฑลต่างจังหวัดจุดตรวจวัดชั่วคราว
  พ.ศ. 2559 -
  พ.ศ. 2558 -
  พ.ศ. 2557 -
  พ.ศ. 2556 -
  พ.ศ. 2555 -
  พ.ศ. 2554 -
  พ.ศ. 2553 -
  พ.ศ. 2552 -
  พ.ศ. 2551 -
  พ.ศ. 2550 -
  พ.ศ. 2549 -
  พ.ศ. 2548 -
  พ.ศ. 2547 -
  พ.ศ. 2546 -
  พ.ศ. 2545 -
  พ.ศ. 2544 -
  พ.ศ. 2543
  พ.ศ. 2542
  พ.ศ. 2541
  พ.ศ. 2540
  พ.ศ. 2539 -
  พ.ศ. 2538 -
  พ.ศ. 2537 - -
  พ.ศ. 2536 - -