• รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียงประเทศไทย
 • 
  อัพเดทล่าสุดวัน จันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 15:42 น.
  สรุปผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)ระดับเสียง
  Noise
  คุณภาพอากาศ
  Criteria Pollutants

  พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
     1,3-Butadiene ตรวจพบเกินมาตรฐานบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด สถานีเมืองใหม่มาบตาพุด ชุมชนบ้านพลง และหมู่บ้านนพเกตุ
     Chloroform ตรวจพบเกินมาตรฐานบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด โรงเรียนวัดหนองแฟบ และศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านตากวน
     1,2-Dichloroethane ตรวจพบเกินมาตรฐานบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด สถานีเมืองใหม่มาบตาพุด ชุมชนบ้านพลง ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านตากวน และหมู่บ้านนพเกตุ
     Benzene ตรวจพบเกินมาตรฐานบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด สถานีเมืองใหม่มาบตาพุด ชุมชนบ้านพลง ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านตากวน และหมู่บ้านนพเกตุ
     สำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่มีค่าความเข้มข้นไม่เกินค่ามาตรฐานเฉลี่ยรายปี มี 5 สารได้แก่ Vinyl chloride, Dichloromethane, Trichloroethylene, 1,2-Dichloropropane และ Tetrachloroethylene

  พื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC
     Benzene ตรวจพบเกินมาตรฐานบริเวณวัดปลวกเกตุ
     Chloroform ตรวจพบเกินมาตรฐานบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก
     สำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่มีค่าความเข้มข้นไม่เกินค่ามาตรฐานเฉลี่ยรายปีมี 7 สาร ได้แก่ Vinyl Chloride, 1,3-Butadiene, Dichloromethane, 1,2-Dichloroethane, Trichloroethylene, 1,2-Dichloropropane และ Tetrachloroethylene

  สรุปข้อมูลผลการตรวจวัดรายเดือน (Moving Average)รายปี (Yearly Average)
  พื้นที่ชุมชน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  พื้นที่ชุมชน ต่างจังหวัด
  พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  พื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC
  ค่ามาตรฐาน VOCs ในบรรยากาศค่ามาตรฐานเฉลี่ยรายปี (มคก./ลบ.ม.)ค่าเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง (มคก./ลบ.ม.)
  Acetaldehyde-860
  Acrylonitrile-10
  Benzene1.77.6
  Benzyl Chloride-12
  1,3-Butadiene0.335.3
  Bromomethane-190
  Carbon Tetrachloride-150
  Chloroform0.4357
  1,2-Dibromoethane-370
  1,4-Dichlorobenzene-1100
  1,2-Dichloroethane0.448
  Dichloromethane22210
  1,2-Dichloropropane482
  1,4-Dioxane-860
  2-Propenal/acrolein-0.55
  Tetrachloroethylene200400
  1,1,2,2-Tetrachloroethane-83
  Trichloroethylene23130
  Vinyl Chloride1020